Đối tác

Khách hàng

>> >>

3core_1341025878

Cáp chống cháy ( 3 lõi)

Dây bọc thép ba lõi , Viền Mica & Cách điện XLPE, vỏ bọc LSF ...

Xem thêm
201182353896361_1341027446

Cáp chống cháy đa lõi

Đa lõi bọc thép, Viền mica& cách điện XLPE,  Vỏ bọc dây ...

Xem thêm
Cap20ngam4R_1341026427

Cáp chống cháy ( 4 lõi)

Dây bọc thép bốn lõi , Viền Mica & Cách điện XLPE, vỏ bọc ...

Xem thêm
2core_1341025844

Cáp chống cháy (2 Lõi)

Dây bọc thép hai lõi , Viền Mica & Cách điện XLPE, vỏ bọc ...

Xem thêm
6491b_new_1340972002

Cáp chống cháy ( 1 lõi)

Lõi Đơn, dây đồng,  không bốc lửa được tdo dây đồng ...

Xem thêm