Clip sản phẩm

Đối tác

Khách hàng

>>

HE_THONG_DIEU_KHIEN_ANH_SANG_1319850422

Hệ thống điều khiển ánh sáng

1. Tổng Quan Hệ Thống

 

Năng lượng điện tuyến liên lạc tải tín hiệu đường liên lạc (thông tin kỹ thuật số, 10 khz đến hàng trăm khz) trong dạng sóng điện áp và những tín hiệu liên lạc riêng biệt được dùng năng lượng điện tuyến modem.Kỹ thuật này điều khiển sự liên lạc và ánh sáng trong số những thiết bị bằng việc sử dụng những tuyến năng lượng điện đã tồn tại không có sự liên lạc thêm. Nó thuận lợi và kinh tế hơn trước phương pháp cable internet.

 

2. Tính năng

  • Có thể quản lý năng lược một cách hiệu quả khi những thiết bị bảo vệ đèn bên ngoài bị vỡ, ý thức  một cách tự động và tắt đèn bị vỡ.
  • Phát  hiện role bị lỗi đầu cực và trạng thái sự liên lạc trong suốt quá trình kiểm tra chính nó.
  • Tải điều khiển qua nội mạng internet bên ngoài.
  • Những cái chung thuận lợi và dễ dàng (điều khiển và kiểm tra bằng con chuột cầm tay đơn giản)
  • Điều khiển chức năng khi dùng tải những dung lượng vô cùng lớn.
  • Hiệu quả của việc sử dụng năng lượng qua  riêng biệt/lịch trình nhóm ( năm/tháng/ngày/giờ/phút,) nhập vào và điều khiển tự động
  • Ánh sáng tự động theo sự thay đổi thời tiết khi sử dụng độ rọi nhạy cảm.

Sản Phẩm Khác