Đối tác

Khách hàng

>> >>

bt

BT SERIES AZCUE PUMPS

BT SERIES AZCUE PUMPS

Chúng chủ yếu áp dụng cho bơm dầu lub bơm nhiên liệu, chuyển giao và tiếp nhiên liệu. Độ nhớt từ 2 đến 1.500 cst (mm2 / s) ** Có sẵn trong định hướng dọc và ngang.

Sản Phẩm Khác