Đối tác

Khách hàng

>> >>

HighVoltagesubmarinecablegif_1340755948

Cáp điện ngầm

Bền hiệu quả, trên bờ ngoài khơi Chúng tôi cung cấp các loại cáp điện ngầm đã được tiếp tục với sự phát triển của các loại cáp năng lượng giấy dây cáp cách điện XLPE. Hỗn hợp này là sư phát triển tiềm năng sáng tạo theo định hướng đối với các yêu cầu của tương lai là tính năng phân biệt của công ty chúng tôi.

Sản Phẩm Khác